10 Ekim 2010 Pazar

ElmaslarElmaslar nereden gelir?

Volkanlardan.

Bütün elmaslar ye­rin altında devasa bir ısı ve basınç altında oluşur ye yer yüzeyine volkanik patlamalar sonucu gelir.

Elmaslar yerin 160 ila 480 km altında oluşur. Bunların ço­ğu kimberlit adlı volkanik bir kayanın içinde bulunur ve vol­kanik faaliyetin hala yaygın olduğu bölgelerde çıkarılır. Diğer elmaslar orijinal kimberlitlerinden ayrılarak başıboş vaziyette bulunur.

Dünyada yirmi ülkede elmas çıkarılır. Güney Afrika günü­müzde elmas üretiminde Avustralya, Demokratik Kongo Cum­huriyeti, Botsvana ve Rusya'nın ardından beşinci sıradadır.

Elmas, saf karbondan meydana gelir, Kurşunka­lem "ucu"nun yapıldığı madde olan grafit de kar­bondan oluşur, ama bu maddede karbon atomları farklı şekilde dizilmiştir.

Elmas yeryüzünde doğal olarak varo­lan maddelerin en sertlerinden biridir: Mohs Sertlik Skalası'nda (10) değerine sahiptir. Ama (1,5) değerine sahip olan grafit (talk pudrasından birazcık daha serttir) en yumuşakla­rından biridir.

Bilinen en büyük elmas 4000 km boyundadır ve on milyar trilyon kırattır. Doğrudan Avustralya'nın üzerinde (se­kiz ışık yılı uzakta) bulunan bu elmas Erboğa takımyıldızındaki "Lucy" yıldızındadır.

"Lucy", adını Beatles'ın "Lucy in the Sky with Diamonds [Gökyüzünde Elmaslarla Lucy]" adlı şarkısından aldı; teknik adı ise beyaz cüce BPM 37093'tür.

Beatles'ın şarkısı bu adı, John Lennon'ın oğlu Julian'ın dört yaşındaki arkadaşı Lucy Richardson'ı çizdiği bir resim üzerine aldı.

Elmas eskiden dünyadaki bilinen en sert maddeydi. Ama Ağustos 2005'te Alman bilimciler laboratuvarda daha sert bir madde oluşturmayı başardı. Toplanmış karbon nano çubuk (ACNR - aggregated carbon nanorod) adlı bu madde çok güçlü karbon moleküllerini sıkıştırıp 2226°C'ye kadar ısıtarak meydana getirildi.

Bu moleküllerden her biri, beşgen ve altıgen biçiminde içiçe geçen 60 atom içerir; bu moleküllerin minik futbol topları­na benzediği söylenebilir. ACNR o kadar serttir ki, elması ra­hatlıkla çizebilir.


Hiç yorum yok: