11 Haziran 2010 Cuma

Sigara ve IQSigara içen genç erkeklerin içmeyen yaşıtlarına göre daha düşük IQ’lu oldukları gösterildi.

Sigara içmeyenlerin ortalama IQ’su yaklaşık 101,

Sigara içenlerin IQ’su 94 puan olarak saptandı

Günde bir paketten daha fazla sigara içenlerin IQ’su ise yaklaşık 90 puan çıktı.

Araştırmacılar askere alınan 18-21 yaşları arasındaki 20.000’den fazla erkekle ilgili veri topladılar. Bunların yaklaşık % 28’i günde bir ya da daha fazla sigara içiyordu, % 3’ü sigarayı daha önce bırakmıştı ve % 68’i ise hiç sigara içmemişti.

Sigara içmeyenlerin ortalama IQ’su yaklaşık 101, sigara içenlerin IQ’su 94 puan olarak saptandı. Günde bir paketten daha fazla sigara içenlerin IQ’su ise yaklaşık 90 puan çıktı.

Çalışmasının son hali Addiction dergisinde yayımlanan Prof. Weiser, sağlık çalışanları arasında, sigara içenlerin koşulları zor çevrelerde yetiştikleri ya da eksik eğitim almış kişiler olduklarına dair genel bir kanı olduğunu belirtiyor. Weiser kendi çalışmalarında farklı toplumsal ve ekonomik çevrelerden gelen bağımlı kişileri seçtiklerini, bu şekilde eğitim kaynaklarının sigara içme alışkanlığı üzerine etkisinin tekrar değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Çalışmaya aynı zamanda erkek ikiz kardeşler de dâhil edildi.

Daha net sonuçlara ulaşmak için çalışmaya aynı zamanda erkek ikiz kardeşler de dâhil edildi. İkiz kardeşlerden birinin sigara içtiği örneklerde, içmeyen kardeşin daha yüksek IQ’ya sahip olduğu belirlendi.

Daha düşük IQ, sigara bağımlılığı için daha yüksek bir riski akla getirse de, çalışmada IQ ve sigara içmeyle ilgili kesitsel verilere göre sigara içenlerin büyük çoğunluğunun IQ’sunun, ortalama dağılımının içinde yer aldığı görüldü.

Prof. Weiser düşük IQ’ya sahip kişilerin sadece sigara bağımlılığına yatkın olmakla kalmayıp aşırı şişmanlık ve uyuşturucu kullanımı gibi sorunlara yakalanmaya da yatkın olabileceklerini, çalışmalarının, ebeveyn ve sağlık çalışanlarına risk altındaki gençleri belirleme konusunda yardımcı olabileceğini ekliyor.


Hiç yorum yok: