10 Haziran 2009 Çarşamba

İslâm'da Adab-ı Muaşeret


-Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalpli olmak.

-Herkesle güzel şekilde görüşmek, insanlara eziyet vermekten kaçınmak.

-İnsanların eziyetlerine katlanmak, kötülüğe karşı iyilik yapmak.

-Dargınlığa hemen son vermek.

-Dargınların arasını düzeltmeye çalışmak.

-İnsanların kusurlarını araştırmamak ve yaymamak, aksine örtmeye çalışmak.

-Dostları arkalarından savunmak.

-İnsanların kalplerini kötü zandan korumak için sakıncalı yerlerden uzak durmak.

-Değişik halk kesimleri ile makamlarına göre sohbet edip ilişki kurmak.

-Yaşlılara hürmet, çocuklara, düşkünlere merhamet ve şefkat göstermek.

-Hayırsever olmak, yardım etmek, arka çıkmak.

-Selâm vermek.

-El sıkışmak (musafaha).

-Teşmitte bulunmak; aksıran için hayır ve bereket istemek.

-Toplantılarda temiz bulunmak ve edebe uygun davranmak.

-Dostları ziyaret etmek.

-Davetlere icabet etmek.

-Saygı için ayağa kalkmak.

-Değerli zatların ellerini öpmek.

-Komşuluk haklarını gözetmek.

-Hastaları ziyaret etmek.

-Cenazeleri teşyi etmek (uğurlamak).

-Müslümanların mezarlarını ziyaret etmek.

Hiç yorum yok: