17 Ocak 2009 Cumartesi

Türk demek,Türkçe demektir.

Türk demek, Türkçe demek.

BİZ, eskiden millet diyorduk. Azerbaycan, Başkurt, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur Türkleri de millet diyorlar. Kazaklar ult, Kırgızlar ulut kelimelerini kullanıyorlar.
Bizde de şimdi millet yerine ulus diyenler var. niçin?

"Çünkü diyorlar millet Arapça'dır ve bize ümmet'i hatırlatıyor" İyi ama efendim siz istediğiniz kadar dövünün biz:
Türk Milleti'nden, İslam ümmetinden, Garp Medeniyeti'ndeniz! Moğolca'dan dilimize geçen ulus kelimesi size neyi hatırlatıyor?

Ama bilmelisiniz ki hiçbir Türk topluluğunda: Tümce, sözcük, eylem, ilgeç, betimleme, olanak yoktur. Bunlar, bizim dünkü edebiyatımızda da kat'iyyen yoktur.

Ben, bütün Türk Dünyasının "Dilde birlik, fikirde birlik, iş’te birlik" içinde olmasına gönül verenlerden biriyim.

Türk demek, Türkçe demektir.

Türkçe, bizim milletimizin konuştuğu dildir.

Türkçe'ye kıyanlar "gaflet, dalalet ve hatta ihanet içindedirler."

"Yavuz Bülent BAKİLER"

Hiç yorum yok: